Rooijackers Picknicktafels inzake de AVG- verordening – maart 2021

Rooijackers Picknicktafels hecht veel belang aan de privacy van haar klanten. Daarom vragen we alleen om persoonsgegevens die voor de verkoop en levering noodzakelijk zijn.

– U geeft zelf uw gegevens door; naam, adres, mailadres, telefoonnummer. Indien u uw bestelling zelf ophaalt is dit niet nodig. U kunt dan ter plekke contant of betaalverzoek betalen.
– U kunt als klant op verzoek uw persoonsgegevens inzien. Dit kan via onze boekhouding, mondeling of schriftelijk via mail: info@rooijackerspicknicktafels.nl
– Uw gegevens worden bewaard voor onze boekhouding, volgens de wettelijk verplichte termijn.(Momenteel dus 7 jaar). Daarna worden uw gegevens verwijderd uit onze administratie.
– Uw gegevens worden niet gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven of aan derden doorgegeven.